Firma FICEK

  SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW


 • ARS
  Automatic Route Selection (lub LCR, czyli Least Cost Route) - urządzenie na podstawie wybieranego numeru, godziny realizacji połączenia i tabel taryf operatorów automatycznie wybiera linie, na których opłaty są najniższe (może być również wybrany prefiks operatora oferującego najtańsze połączenia). Funkcja szczególnie użyteczna przy podłączeniu do centrali bramki GSM, przy liniach zewnętrznych centrali podłączonych do więcej niż jednego operatora lub przy wykonywaniu połączeń (np. międzymiastowych) z użyciem prefiksów różnych operatorów. Funkcja dostępna we wszystkich centralach Panasonic.
 • CLIP
  Calling Line Identification Presentation lub CId - identyfikacja numeru dzwoniącego abonenta. Standardowa usługa linii ISDN BRI lub ISDN PRI, w którą wyposażone są wszystkie centrale i telefony ISDN z naszej oferty. Pod tym pojęciem rozumie się również funkcję zwykłego (analogowego) aparatu telefonicznego, telefaksu lub centrali polegającą na wyświetlaniu i zapamiętaniu przez urządzenie numeru abonenta do nas dzwoniącego. Funkcję CLIP mają wbudowane np. telefony z oferty Panasonic oraz SIEMENS, niemal wszystkie modele telefaksów i central.
  Aby urządzenie pokazało numer abonenta dzwoniącego, konieczne jest uruchomienie tej usługi u operatora.
 • DECT
  Digital Enhanced Cordless Telecommunications - technologia cyfrowej transmisji głosu i danych w paśmie 1,88-1,9 GHz pozwalająca na uzyskanie bardzo dobrej jakości głosu oraz usług dodatkowych: możliwość tworzenia systemu z 4 stacji bazowych i 6 słuchawek (z bezpłatnymi połączeniami wewnętrznymi i możliwością przełączania połączeń), meldowania repaeterów (urządzeń kierunkowo zwiększających zasięg np. KX-A272) czy przystawek do transmisji danych. Ponadto system umożliwia utworzenie własnej lokalnej sieci bezprzewodowej (z wykorzystaniem systemów KX-TDA15, KX-TDA30, KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600, KX-NCP500 i KX-NCP1000) oraz zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia przed podsłuchem. Systemy centralowe DECT Panasonic realizują funkcję HANDOVER, czyli możliwość przenoszenia prowadzonej rozmowy między antenami w sposób niezauważalny dla użytkownika. Dodatkową cechą centralowych systemów DECT Panasonic jest możliwość integracji słuchawki bezprzewodowej z telefonem przewodowych pod jednym numerem.
  Technologia stosowana w aparatach bezprzewodowych Panasonic i SIEMENS. Podstawowa specyfikacja:
  • 120 dupleksowych kanałów rozmównych TDMA
  • Pasmo częstotliwości od 1,88 GHz do 1,90 GHz
  • Odstęp między nośnymi: 1,728 MHz
  • Prędkość transmisji: 1152 kbit/s
  • Modulacja typu GFSK
  • Nadajnik o mocy ok. 250 mW
  • Kodowanie głosu ADPCM 32kbit/s
  • Zasięg działania: do 300 na zewnątrz (horyzontalnie), do 50m w budynku
 •  

 • DISA
  Direct Inward System Access - pozwala operatorowi systemu na nagranie komunikatu (lub komunikatów) powitalnego, a abonentowi dzwoniącemu do firmy wybór żądanego numeru wewnętrznego (z aparatów z wybieraniem tonowym - DTMF).
  Dodatkowo w centralach serii KX-TDA (KX-TDA15, KX-TDA30, KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600), systemach KX-TDE (KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600) oraz platformach telekomunikacyjnych KX-NCP (KX-NCP500 i KX-NCP1000) usługa daje możliwość zdalnej zmiany niektórych cech własnego aparatu wewnętrznego oraz budowę wielopoziomowego systemu zapowiedzi na potrzeby wbudowanego w te centrale call centre.
  Urządzenia serii KX-TDE i KX-NCP standardowo posiadają obsługę DISA, dodatkowo zintegrowaną z uproszczoną pocztą głosową.
 • ISDN BRI
  Basic Rate Interface (lub BRA - Basic Rate Access) - podstawowe łącze cyfrowe dające użytkownikowi do wykorzystania dwa kanały o przepustowości 64 kb/s każdy: można wykonywać dwa połączenia jednocześnie np. dwie rozmowy lub połączenie z internetem z jednoczesną rozmową telefoniczną, można też zsumować oba kanały uzyskując szybkość transmisji 128 kb/s. Ponadto łącze udostępnia szereg funkcji dodatkowych jak identyfikacja rozmówcy (CLIP), taryfikacja, dodatkowe numery (MSN lub DDI), informacja o połączeniach nieodebranych, możliwość przenoszenia wywołań. Do jednego łącza (linii) ISDN mamy możliwość podłączenia do 8 terminali (urządzeń końcowych: np. telefonów, wideotelefonów, kart komputerowych itp), z których nie więcej niż 2 (bo jedno łącze zawiera 2 kanały) mogą danej chwili wykonywać lub odbierać połączenie. Nie należy mylić pojęć linia (łącze) i numer, ponieważ jedna linia ISDN może zawierać więcej niż jeden numer telefoniczny (MSN lub DDI).
 • ISDN PRI
  Primary Rate Interface (lub PRA - Primary Rate Access) - łącze cyfrowe pozwalające użytkownikowi centrali na wykorzystanie 30 kanałów rozmównych wraz z funkcjami dodatkowymi jak identyfikacja rozmówcy (CLIP), taryfikacja, informacja o połączeniach nieodebranych. Łącze pozwala na uzyskanie numeracji aparatów wewnętrznych zgodnej z otrzymaną od operatora numeracją linii miejskich (numery DDI).
 • LINIE WEWNĘTRZNE ANALOGOWE
  Linie jednoparowe, do których podłączyć można zwykłe telefony analogowe, telefaksy, modemy, czytniki kart kredytowych lub inne urządzenia korzystające ze standardowej linii telefonicznej.
 • LINIE WEWNĘTRZNE HYBRYDOWE
  Linie dwuparowe (złożone z pary analogowej i pary cyfrowej) w modułowych centralach telefonicznych Panasonic (KX-T206SBX, KX-TEA308PD, KX-TES824PD/KX-TEM824PD, KX-TA308PD/KX-TA616PD), do których podłączyć można zwykłe aparaty analogowe (takie jak do LINII WEWNĘTRZNEJ ANALOGOWEJ) lub hybrydowe telefony systemowe Panasonic serii KX-T70xx, KX-T7130, KX-T7730 (podłączenie dwuparowe).
 • LINIE WEWNĘTRZNE HYBRYDOWE XDP
  eXtra Device Port - linie dwuparowe (zawierające parę analogową i parę cyfrową) w cyfrowych centralach Panasonic serii KX-TDxxxx (KX-TDA15, KX-TDA30, KX-TDA100, KX-TDE100, KX-TDA200, KX-TDE200, KX-TDA600, KX-TDE600, KX-TD1232, KX-TD816, KX-TD612, KX-TD208) i KX-NCP (KX-NCP500, KX-NCP1000), do których podłączyć można: zwykłe aparaty analogowe (takie same jak do LINII WEWNĘTRZNEJ ANALOGOWEJ), hybrydowe telefony systemowe Panasonic serii KX-T70xx, KX-T7130 (podłączenie dwuparowe) albo cyfrowe aparaty systemowe i konsole serii KX-T72xx oraz KX-T74xx i KX-T75xx (podłączenie jednoparowe wykorzystujące tylko parę cyfrową). Można przyjąć, że jest to linia wewnętrzna, która zawiera dwa niezależne numery: analogowy i cyfrowy. Aparaty analogowe oraz cyfrowe mogą mieć w systemie takie same albo różne numery wewnętrzne.
  Rozszerzeniem funkcjonalnym linii XDP jest usługa cyfrowych systemów serii KX-TDA, KX-TDE i KX-NCP nazwana DXDP (Digital XDP) pozwalająca na podłączenie jedną parą dwóch niezależnych cyfrowych aparatów systemowych serii KX-T76xx lub KX-DT300 do jednego portu cyfrowego centrali.

 • NUMERY DDI
  Direct Dial In - pula kolejnych numerów na łączu ISDN BRI lub ISDN PRI (najczęściej 10, 100 lub wielokrotność) do wykorzystania przez administratora centrali z nadanym przez operatora prefiksem (początkowymi cyframi numeru abonenta). Dla przykładu: numer otrzymany od operatora to 330-49-1x, tj. mamy do dyspozycji numery DDI od 330-49-10 do 330-49-19, co może odpowiadać numerom wewnętrznym: 10-faks, 11-telefon ... 19-modem. Numery DDI pozwalają osobie dzwoniącej z zewnątrz na bezpośrednie połączenie się z wybranym numerem wewnętrznym.
 • NUMERY MSN
  MultiSubscriber Numbers - dodatkowe, niekoniecznie kolejne, numery abonenta na łączu ISDN BRI przydzielane przez operatora, których ilość (max 10, choć najczęściej 3 lub 8) zależy od spisanej z operatorem umowy. Praktycznie: faks może mieś swój numer, telefon swój numer, karta ISDN w komputerze swój numer albo np. każda ze słuchawek systemu DECT może mieć swój numer miejski. Numery MSN rozliczane są przez operatora niezależnie, tzn. na rachunku telefonicznym każdy z numerów znajduje się w osobnej pozycji.
 • ODBIORNIKI 16 kHz
  Wyposażenie na zewnętrznych liniach analogowych umożliwiające dokładne rozliczanie połączeń wychodzących przez zaliczanie impulsów taryfikacji wysyłanych przez operatora do abonenta.
 • Oprogramowanie PDMS
  Program zarządzania dokumentami standardowo dokładany do telefaksów profesjonalnych UF-4100, UF-6100, UF-490, UF-590, DP-180 oraz kserokopiarek cyfrowych WORKiO pozwalający na łatwe zachowanie, przeglądanie oraz edytowanie zeskanowanych danych w komputerze. Przyjazny użytkownikowi ekran z interfejsem graficznym umożliwia operowanie myszką w trybie "przeciągnij i puść" przy jednoczesnym podglądzie zminiaturyzowanych obrazów. Można też wydrukować potrzebne obrazy lub przesłać je klientowi poczty elektronicznej w postaci załącznika.
 • TOLL SAVER
  Funkcja oszczędnościowa stosowana we wszystkich automatycznych sekretarkach Panasonic pozwalająca na określenie bez ponoszenia opłat za połączenie telefoniczne, czy na aparacie zostały zarejestrowane nowe wiadomości.
 • UCD
  Uniform Call Distribution - usługa polegająca na rozdzielaniu przychodzących połączeń grupie numerów w ten sposób, by osoby w grupie odebrały taką samą liczbę połączeń w określonym czasie lub by suma czasu odebranych połączeń między osobami w grupie była najbardziej do siebie zbliżona. Funkcja, dostępna we wszystkich (oprócz KX-T206SBX) centralach telefonicznych Panasonic, umożliwia ponadto kolejkowanie połączeń przychodzących z ewentualnym dodaniem komunikatu głosowego w przypadku zajętości wszystkich (lub prawie wszystkich) numerów w grupie.
FICEK ANNA
44-102  Gliwice,  ul. Domańskiego 1 (boczna J. Śliwki)
tel. 032 330-49-11
faks 032 330-49-10

Katalog PanasonicKatalog SIEMENSPoczątekO firmieSerwisDojazd

Obowiązuje zakaz kopiowania - opracowanie stanowi własność firmy FICEK ANNA