Firma FICEK ANNA


Automatyczne nagrywanie rozmów telefonicznych
z wykorzytaniem serwerów VoIP Panasonic serii KX-NS, KX-NSX, KX-NSV

Telefony
Centrale, serwery VoIP:
  Nagrywanie treści rozmów   
    KX-NSV300
    KX-NSX1000
    KX-NS1000
    KX-NS700
    KX-NS500
    KX-NCP1000
    KX-NCP500V
    KX-NCP500X
    KX-NCP500
    KX-TDE600
    KX-TDE200
    KX-TDE100
    KX-TDA100D
  Aplikacje i oprogramowanie
  Telefony systemowe
  Centrale używane
  Szkolenia
  Archiwum
 
 
Nasza firma posiada komplet autoryzacji i certyfikatów Panasonic na sprzedaż, instalacje, pełny serwis (naprawy i bieżącą obsługę) oraz prowadzenie szkoleń dla instalatorów central telefonicznych Panasonic.
Wszystkie modele central oraz niemal wszystkie rodzaje kart i aparatów systemowych mamy zawsze na stanie.
Zapraszamy do współpracy firmy handlowe i instalatorskie.
Sieciowe serwery telekomunikacyjne VoIP Panasonic KX-NS1000, KX-NS700, KX-NS500 oraz KX-NSX1000, KX-NSX2000 i KX-NSV300 posiadają fabrycznie wbudowany mechanizm automatycznego nagrywania treści rozmów telefonicznych oraz zapewniają w wygodny sposób potrzebę ich przeszukiwania i archiwizacji. Nagrywanie rozmów może mieć zastosowanie (a często jest ono konieczne) w przypadku połączeń do centrów obsługi klienta, rejestracji pacjentów i klientów, telefonicznego zamawiania usług i towarów, telemarketingu, linii interwencyjnych, serwisowych i alarmowych, szkoleń oraz w przypadku kontroli jakości obsługi klientów.
Nagrywanie rozmów można uruchomić również na starszych systemach KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDA100D, KX-TDE100, KX-TDE200, KX-TDE600 oraz KX-NCP500 i KX-NCP1000, po modernizacji do funkcjonalności serwerów VoIP KX-NS1000 lub serii KX-NSX. Do nagrywania rozmów można użyć, będących również w naszej ofercie dystrybucji, odpowiednio przygotowanych serwerów Yeastar lub telefonów.
Dysponujemy również rozwiązania nagrywania rozmów również dla straszych central jak KX-TDA15, KX-TDA30, central bez fabrycznych możliwości nagrywania rozmów telefoniczych jak KX-TES824, KX-HTS32 oraz grup linii zewnętrznych lub wewnętrznych.

Jak działa nagrywanie?

Nagrywane odbywa się z poziomu rozmowy prowadzonej na linii wewnętrznej, rejestrowane mogą być więc dowolne połączenia przychodzące, wychodzące oraz wewnętrzne, niezależnie na jakiego typu linii zewnętrznej (analogowa, ISDN z numeracją DDI i MSN, VoIP) lub wewnętrznej odbywa się rozmowa (analogowa, cyfrowa, VoIP, a nawet DECT). Możliwe jest także nagranie konsultacji z innym numerem wewnętrznym, gdy rozmowa zewnętrzna jest zawieszona. Oczywiście osoba dzwoniąca może zostać poinformowana komunikatem głosowym o nagrywaniu rozmowy jeszcze przed odbiorem połączenia.
Nagrania gromadzone są w formie standardowych plików .wav na zainstalowanej w serwerze karcie pamięci, która umożliwia, w zależności od pojemności i typu serwera, przechowanie od 120 do 96 000 minut nagrań.

Supervisor - zarządzający nagraniami

Filtry i lista nagrań dostępna dla supervisora Poprzez zalogowanie się przez przeglądarkę www na serwerze za pośrednictwem konta odpowiedniego użytkownika, uzyskać można dostęp do obsługi nagrań (wyszukiwanie, przesłuchiwanie, zapisywanie na dysku komputera oraz usuwanie) znajdujących się w pamięci serwera. Użytkownikami tymi są supervisorzy nagrań, których w zależności od rodziny serwerów, może być 32 albo 96 w systemie. Dla każdego z supervisor'ów można utworzyć odrębne skrzynki z nagraniami oraz utworzyć listy nagrywanych numerów wewnętrznych, przynależnych do supervisor'a. Można więc utworzyć kilku supervisor'ów, z których jeden będzie zarządzał wyłącznie nagraniami dla Call Center wychodzącego (np. zapraszanie na spotkania, umawianie wizyt, reklama produktu), a drugi zarządzał będzie tylko nagraniami połączeń przychodzących do numerów Call Center (np. przyjmowanie zamówień, potwierdzanie zleceń usług). W wyszukiwaniu nagrań znajdujących się na karcie pamięci serwera pomocny będzie rozbudowany filtr warunków, jakie musi spełnić pożądane nagranie.
Przydatną cechą obsługi jest też możliwość zastosowania terminarza do wysyłania kopii nagrania pod wskazane adresy w formie załącznika do poczty elektronicznej oraz możliwość określenia czasu, po którym nagrania będą automatycznie usuwane z pamięci serwera. Parametry obu funkcji możliwe są do konfiguracji niezależnie dla każdej ze skrzynek głosowych supervisorów.
Należy pamiętać, że supervisor ma dostęp tylko do nagrań przechowywanych na karcie pamięci serwera.

Archiwizacja i przechowywanie nagrań

Nagrania, co do których istnieje potrzeba przechowywania na dłuższy czas (rozumiany jako czas dłuższy niż przeznaczony na nagrania przechowywane na karcie pamięci serwera) mogą być archiwizowane i zapisywane na zewnętrznym nośniku. Może nim być pamięć USB wpięta do serwera, zewnętrzny serwer NAS lub system zarządzający nagraniami, a metoda przenoszenia nagrań może być ręczna lub automatyczna, korzystająca z przygotowanego harmonogramu. W harmonogramie można określić, zawartość których skrzynek głosowych i kiedy będzie przenoszona.

Panel obsługi systemu wyszukiwania nagrań Inną metodą jest wykorzystanie dedykowanego systemu zarządzającego nagraniami, którego zadaniem jest:
 • Przechowywanie na dysku komputera nagrań znajdujących się w skrzynkach głosowych wskazanych supervisorów
 • Minimalizacja potrzeb odnośnie pojemności karty pamięci instalowanej w serwerze
 • Udostępnianie nagrań przez przeglądarkę www zalogowanym użytkownikom systemu, których różnorodne uprawnienia zezwalają na dostęp do:
  • Wszystkich zgromadzonych nagrań (Administrator)
  • Tylko nagrań utworzonych w skrzynkach głosowych określonego supervisora (Supervisor)
  • Tylko nagrań rozmów przeprowadzonych przez własny numer wewnętrzny (Extension)
 • Dostęp do kalendarza nagrań (np wszystkie nagrania, nagrania z bieżącego lub porzedniego roku, miesiąca, dnia, nagrania z dowolnego dnia lub miesiąca)
 • Wyszukiwanie nagrań wg różnorodnych kryteriów i filtrów (przychodzące, wychodzące, wewnętrzne, nagrywane przez podane numery wewnęrzne lub zewnętrzne, zarejestrowane w określonych godzinach lub nie krótsze niż...)
 • Szeregowanie nagrań wg długości, czasu nagrania, nagrywanego numeru wewnętrznego lub zewnętrznego
 • Zarządzanie uprawnieniami dostępu do nagrań dla użykowników i supervisorów
 • Dodanie opisu do nagrywanego numeru
 • Tworzenie rejestru dostępu użytkowników do systemu

Dobór konfiguracji

Przed instalacją systemu nagrywania rozmów lub doposażeniem posiadanego serwera VoIP Panasonic w taką możliwość, należy określić podstawowe parametry systemu:
 • ile będzie nagrywanych jednocześnie rozmów
 • ilu będzie supervisorów
 • jak długo nagrania mają być dostępne dla obsługi
 • gdzie i w jaki sposób nagrania będą przechowywane lub archiwizowane
 • kto będzie miał dostęp do nagrań
Jeśli są Państwo zainteresowni wdrożeniem systemy nagrywania rozmów w oparciu o serwery VoIP Panasonic lub migracji posiadanej centrali do serwera VoIP z nowymi możliwościami prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Z pewnością udzielimy wyczerpujących informacji.
Aktualizacja:
26-10-2021


FICEK ANNA
44-102 Gliwice, ul. Domańskiego 1 (boczna J. Śliwki)
tel. 32-330-49-11
faks 32-330-49-10
e - mail: kontakt z nami

Katalog PanasonicPoczątekSerwisDojazd